Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka

Paskelbtas Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkursas

Kultūros ministerija skelbia Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkursą, kurio tikslas – inicijuoti scenos meno kūrinių pagal klasikinę ir šiuolaikinę lietuvių literatūrą eskizų / ištraukų sukūrimą (toliau – scenos meno kūrinys), skatinant scenos meno kūrėjų iniciatyvą ir meninę saviraišką bei stiprinant lietuvių literatūros ir teatro tarpusavio ryšius.

Konkurso laimėtojo spektakliui sukurti skiriama iki 20 275 EUR, monospektakliui – iki 8 690 EUR.

Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkurso nuostatai ir jų nauji pakeitimai.

Scenos meno kūrinius paruošusias kūrybines grupes ar atlikėjus (toliau – pretendentas) gali siūlyti Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo nustatyta tvarka pripažintos profesionaliojo scenos meno įstaigos (toliau – pareiškėjai).

Teikdamas paraišką pareiškėjas patvirtina, kad:

  1. 2024 m. birželio 18 d. Varėnos kultūros centre atliks teikiamą konkursui naują scenos meno kūrinį, kurio trukmė negali viršyti 20 minučių;
  2. teikiamas konkursui naujas scenos meno kūrinys nėra ištrauka iš jau sukurto arba kuriamo spektaklio, kurio premjera viešai paskelbta einamaisiais metais;
  3. teikiamam konkursui naujam scenos meno kūrinio sukūrimui (taip pat atlikimui) nėra suteiktas Lietuvos kultūros tarybos, Kultūros ministerijos ir (ar) jai pavaldžių įstaigų finansavimas.

Paraiškos forma –  Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkurso nuostatų  Priedas.

Teikiant paraiškas Kultūros ministerijai privaloma pateikti informaciją apie scenos meno kūrinį:

  1. lietuvių literatūros kūrinio, pagal kurį sukurtas scenos meno kūrinys, autoriaus vardą ir pavardę, scenos meno kūrinio pavadinimą, žanrą, planuojamo scenos meno kūrinio kūrybinės grupės narių – režisieriaus, aktoriaus (-ių), kompozitoriaus, dailininko ir kt. – vardus ir pavardes;
  2. scenos meno kūrinio peržiūrą organizuojančio asmens vardą ir pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą;
  3. scenos meno kūrinio aprašymą.

Paraiškas prašome atsiųsti iki 2024 m. birželio 11 d. el. p. info@lrkm.lt.

Taip pat prašome el. paraiškos variantą Word formatu siųsti: Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės patarėjai Indrei Šimeliūnei el. p. indre.simeliune@lrkm.lt.

Telefonas pasiteirauti +370 671 94 556.

Naujienos