© Unsplash

Skelbiamas Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkursas

Kultūros ministerija skelbia Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkursą, kurio tikslas – inicijuoti scenos meno kūrinių pagal klasikinę ir šiuolaikinę lietuvių literatūrą eskizų / ištraukų sukūrimą (toliau – scenos meno kūrinys), skatinant scenos meno kūrėjų iniciatyvą ir meninę saviraišką bei stiprinant lietuvių literatūros ir teatro tarpusavio ryšius.

Konkurso laimėtojo spektakliui sukurti skiriama iki 20 275 EUR, monospektakliui – iki 8 690 EUR.

Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkurso nuostatai.

Scenos meno kūrinius paruošusias kūrybines grupes ar atlikėjus (toliau – pretendentas) gali siūlyti Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo nustatyta tvarka pripažintos profesionaliojo scenos meno įstaigos (toliau – pareiškėjai).

Teikdami paraišką pareiškėjai įsipareigoja 2022 m. birželio 15–16 d. (diena bus patikslinta sulaukus visų pasiūlymų) Varėnos kultūros centre atlikti teikiamą konkursui naują scenos meno kūrinį, kurio trukmė negali viršyti 20 minučių.

Paraiškos forma –  Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių konkurso nuostatų  Priedas.

Teikiant paraiškas Kultūros ministerijai privaloma pateikti informaciją apie scenos meno kūrinį:

1) lietuvių literatūros kūrinio, pagal kurį sukurtas scenos meno kūrinys, autoriaus vardą ir pavardę, scenos meno kūrinio pavadinimą, žanrą, planuojamo scenos meno kūrinio kūrybinės grupės narių – režisieriaus, aktoriaus (-ių), kompozitoriaus, dailininko ir kt. – vardus ir pavardes;

2) scenos meno kūrinio peržiūrą organizuojančio asmens vardą ir pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą;

3) scenos meno kūrinio aprašymą.

Paraiškas prašome atsiųsti iki 2022 m. birželio 6 d. el. paštu  dmm@lrkm.lt.

Taip pat prašome el. paraiškos variantą Word formatu siųsti: Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vyriausiajai specialistei Indrei Šimeliūnei el. p. indre.simeliune@lrkm.lt.

Telefonas pasiteirauti +370 6 719 4556.